Donderdag 1 februari 2018 in Coöperatie Vitelia

Coöperatie Vitelia groeit in 2017 over de hele linie

Coöperatie Vitelia heeft 2017 positief afgesloten met een groei binnen al haar deelnemingen.

De agrarische coöperatie is actief in met name zuid oost Nederland en regio Boskoop in diverse markten, waaronder veehouderij, akkerbouw, boom- en sierteelt, retail en zelfs de financiële markt middels haar dochter Summa.

Na de succesvolle opening van de op- en overslag faciliteit in Wanssum begin 2017, heeft Coöperatie Vitelia de grondstoffenhandel in het afgelopen jaar positief weten op te nemen in haar activiteiten en zal deze zich in 2018 verder doorontwikkelen. De afzet van Vitelia Voeders steeg naar ruim 417.000 ton.

Vitelia Agrocultuur, actief in de toelevering naar de plantaardige sector, zag de omzet stijgen tot bijna € 17 mln. De groei op de agrarische activiteiten van Coöperatie Vitelia geeft veel vertrouwen voor de toekomst in een markt die onder druk staat.