Dinsdag 4 februari 2020 in Vitelia

Coöperatie Vitelia groeit in 2019 met agrarische activiteiten

De agrarische coöperatie is met haar bedrijven goed vertegenwoordigd in de veehouderij- , akkerbouw- en boomkwekerijsector in met name Zuidoost-Nederland en regio Boskoop. Ondanks een krimpende markt in de veehouderij heeft Vitelia in 2019 een groei in alle agrarische activiteiten gerealiseerd. De organisatie kijkt derhalve met gepaste trots terug op dit mooie resultaat.

Vitelia Voeders

De voerafzet bij Vitelia is tweeledig. Zo wordt er op de eerste plaats voor eigen klanten & leden onder de noemer eigen afzet geproduceerd. Daarnaast wordt er ook geproduceerd en geleverd aan derden. De afzet naar eigen klanten en leden toonde het afgelopen jaar een groei van 3,4%.
De gerealiseerde groei in de vorige jaargang zit met name in pluimvee- en rundveevoer en grondstoffen. De afzet in varkensvoer is nagenoeg gelijk gebleven aan de afzet in 2018.

Vitelia Agrocultuur

Vitelia Agrocultuur is als leverancier en kennispartner actief in de akkerbouw- en boomkwekerijsector. In het voorbije jaar heeft de organisatie actief ingezet op het gebied van kennis in de sector. Met deze strategie anticipeert Vitelia op de toenemende vraag naar o.a. duurzaam kweken. Vitelia Agrocultuur wist in 2019 een knappe groei van 3,0% te realiseren in haar activiteiten. Met Cultus Crop Research, 100% dochter van Vitelia Agrocultuur, beschikt de organisatie sinds 2019 ook nog eens over een sterke partner op het gebied van R&D.