Donderdag 27 december 2018 in Coöperatie Vitelia

Coöperatie Vitelia verwelkomt twee nieuwe commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Coöperatie Vitelia had sinds september jl. een vacature. Per december 2018 is deze vacature ingevuld door het benoemen van twee nieuwe commissarissen.

Coöperatie Vitelia werkt met het coöperatieve RvC⁺ bestuursmodel waarin de Ledenraad, RvC en directie van Vitelia samen verantwoordelijk zijn ieder vanuit haar rol. De RvC houdt toezicht op het functioneren van de directie van Coöperatie Vitelia en dient deze van advies op diverse vlakken. De ontstane vacature was gericht op een lid-commissaris, bij voorkeur afkomstig uit de varkenssector.

Uit de ontvangen sollicitaties heeft de Ledenraad, op voordracht van de RvC, Theo Vullings (51) uit Lottum benoemd tot commissaris. Vanaf 10 december 2018 maakt Theo deel uit van de RvC van Coöperatie Vitelia. Theo is als praktiserend varkenshouder en lid van Coöperatie Vitelia zeer bekend met de organisatie. Hij is jarenlang ledenraadslid geweest en kent de actuele thema’s die leven in de agrarische sector en specifiek in de varkenssector.

Uit de overige sollicitaties is nog een tweede kandidaat naar voren gekomen die de RvC graag in haar team verwelkomt. In de persoon van Peter Bontekoe (57) uit Boskoop is nog een commissaris benoemd die onze agrarische coöperatie gaat ondersteunen. Peter is eigenaar van Salixkwekerij Bontekoe in Boskoop en kent de behoeftes en uitdagingen van de plantaardige sector en specifiek in deze regio van Nederland. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring binnen diverse (coöperatieve) organisaties.

Ruim 10% van het ledenbestand van Coöperatie Vitelia is gevestigd in regio Boskoop. Deze leden zijn allen actief in de plantaardige sector. Op basis van bovenstaand gegeven en zijn persoonlijke profiel is Peter een welkome aanvulling op een goed moment.

Met de toetreding van beide commissarissen zet Vitelia in op een verdere versteviging en continuering van haar organisatorische structuur die goed verankerd zit in de dierlijke en plantaardige agrarische sector.