Vrijdag 16 juni 2017 in Coöperatie Vitelia

Terugblik: Ledenvergadering 2017

Afgelopen maandag 12 juni vond de jaarlijkse ledenvergadering van Coöperatie Vitelia plaats. De leden werden welkom geheten in zaal Roelanzia te Ysselsteyn.

Ledenvergadering 2017 in het teken van de toekomst

Terugblik met Raad van Commissarissen en Directie

Voorzitter Edwin Michiels heette de ruim 120 aanwezigen welkom. Tijdens de inleiding werd er middels een minuut stilte aandacht gegeven aan het véél te vroege overlijden van Vitelia Winkel collega Wesley van Viegen (26 jaar). Hij heeft de strijd tegen leukemie niet mogen winnen.

Kort daarna gaf de Vitelia directie een heldere kijk op de gebeurtenissen en ontwikkelingen van onze coöperatie in het afgelopen jaar. Daarbij kwamen de algehele bedrijfsprocessen aanbod en werden de financiële cijfers voorzien van de juiste context.

Verkiezingen Ledenraad

Tijdens de ledenvergadering vindt standaard de (her)verkiezing van ledenraadsleden plaats. Ook dit jaar waren enkele ledenraadsleden herkiesbaar en mochten de aanwezige leden twee nieuwe kandidaten verwelkomen, die zich beschikbaar stelden voor de Ledenraad van Coöperatie Vitelia. Edwin Michiels mocht na de telling alle kandidaten mededelen dat zij met een ruime meerderheid in de Ledenraad waren gestemd.

Coöperatie Vitelia feliciteert Peter Philipsen, José Janssen-Sools, Ad Romme, Rob Coopmans en Dorus Huijsmans met hun herbenoeming en wenst Niek de Boer en René Weijs als nieuwkomers veel succes met hun verkiezing tot ledenraadslid van Vitelia.
Vizier gericht op de toekomst

In deel een van het programma kwam de visie uit de Focus 2020 bij alle sprekers vaak ter sprake. Onder het motto, ‘niet terugkijken maar de blik vooruit’ was het de beurt aan Summa.

Deze 100% dochter van Coöperatie Vitelia mocht de leden bijpraten over actuele ontwikkelingen binnen Summa. Een nieuw gezicht, in de persoon van Chantal van Haaften, sprak de zaal toe. Chantal zal de Summa directie per augustus komen versterken.

Ten slotte was het woord aan Futurist Richard van Hooijdonk die op frisse en enthousiaste wijze de leden een kijkje gaf in onze wereld zoals die er, volgens hem, in 2050 uitziet.
De evolutie van het boerenbedrijf kwam veelvuldig ter sprake. De raakvlakken met de visie uit de Focus 2020 waren duidelijk aanwezig.

De conclusie van de directie ‘een bewogen jaar met vertrouwen in de toekomst’ gaf daarmee het juiste slotakkoord aan de ledenvergadering 2017.

Een bewogen jaar met vertrouwen in de toekomst

Stefan Kuijpers en Herman Rutten, Directie Vitelia