Maandag 1 juni 2020 in Vitelia

Verdere groei Coöperatie Vitelia geeft vertrouwen voor de toekomst!

Coöperatie Vitelia presenteert traditiegetrouw begin juni de jaarcijfers aan haar leden. Als gevolg van de Corona crisis zal dit voorlopig alleen zijn middels het jaarverslag en niet in de vorm van een Ledenvergadering. De coöperatie sluit 2019 af met een mooi positief financieel resultaat.

“Met dit financiële resultaat geven we een passend vervolg aan de knappe resultaten uit 2018 en bouwen we verder aan het ledenvertrouwen ”, zegt Herman Rutten, financieel directeur bij Coöperatie Vitelia. 

De voerafzet van Vitelia Voeders naar eigen klanten en leden kende in 2019 een groei van 3,4%. De gerealiseerde groei kan met name toegeschreven worden aan pluimvee- en rundveevoeders maar ook aan de verkoop van grondstoffen. De afzet in varkensvoer is nagenoeg gelijk gebleven aan de afzet in 2018.

Vitelia Agrocultuur is als leverancier van kennis en product actief in de akkerbouw- en boomkwekerijsector. Met deze combinatie heeft de organisatie actief ingezet inde plantaardige sector. Een belangrijk speerpunt hierbij is het voorzien in de toenemende vraag naar duurzaam telen. Vitelia Agrocultuur wist in 2019 een knappe groei van 3,0% te realiseren in haar handelsactiviteiten.
Met Cultus Crop Research, 100% dochter van Vitelia Agrocultuur, beschikt de organisatie over een sterke poot op het gebied van R&D.

Ook Vitelia Winkel kende een goed jaar met een positieve bijdrage in het coöperatieve rendement.

Naast de agrarische activiteiten heeft Vitelia de deelneming Summa. Een onderneming in de financiële dienstverlening die ook 7,5% groeide en een prima bijdrage leverde in het uiteindelijke resultaat.

De geconsolideerde omzet van Coöperatie Vitelia in 2019 betrof bijna € 164 miljoen euro en de winst steeg na belasting tot € 2,1 miljoen euro. Bij deze groei van de onderneming steeg het aantal leden tot 600, een mooie resultante van coöperatief beleid waarbij het lid zich nog een verbonden lid voelt.

Gesteund door dit mooie resultaat heeft de ledenraad besloten om over 2019 opnieuw 1% aan certificaten op naam toe te kennen aan de leden en 5% cashdividend uit te keren op reeds uitgegeven certificaten. Met de introductie van verhandelbaarheid van de certificaten in 2019 tussen leden, heeft Vitelia het gedeeld eigenaarschap van de coöperatie een nieuwe dimensie gegeven.

Het belang van een gezonde, sterke en innovatieve coöperatie wordt daarmee alleen maar groter. 

“In de afgelopen periode waren het voor de sector politiek en maatschappelijk onrustige tijden. Thema’s als stikstof, stoppersregelingen en recent de coronacrisis, maken het agrarische ondernemerslandschap onzeker en onduidelijk. De sector zal daarom meer dan ooit moeten samenwerken.
Het belang van een gezonde, sterke en innovatieve coöperatie wordt daarmee alleen maar groter. Met een nieuwe stip op de horizon, vastgelegd in de Focus2025, wil Vitelia hier de komende jaren de juiste invulling aan geven,” vertelt Stefan Kuijpers, algemeen directeur bij Vitelia.

De uitdagingen die er liggen en nog op het pad van de coöperatie komen ziet Vitelia, gesteund door het financiële resultaat, met vertrouwen tegemoet.

Samen komen we verder, nu en in de toekomst!