Dinsdag 11 juli 2017 in Vitelia

Videotestimonial online van op- en overslag Wanssum

De opening van de op- en overslag ligt alweer even achter ons. Projectpartner Tebodin/Bilfinger vroeg Vitelia voor een video testimonial. Deze staat inmiddels op youtube en op hun website.

Bekijk de youtube video testimonial

Vitelia werd onlangs gevraagd om te participeren in een video testimonial over de totstandkoming i.s.m. Tebodin/Bilfinger van de nieuwe op- en overslag factiliteit in Wanssum.
Namens de directie onderschreef Stefan Kuijpers voor de camera de strategische keuze voor de realisatie van de faciliteit. De toegevoegde waarde voor de bedrijfsprocessen van Vitelia Voeders en de voordelen van de leden en klanten kwamen hierbij ter sprake.

Daarna mocht facillity manager Arie Janssen enige context geven aan de keuze voor Tebodin/Bilfinger en de waarde die zij als partner in dit project hebben toegevoegd.

Al met al een compliment dat een van onze partners via deze manier hun trots van het resultaat met de buitenwereld en ons willen delen.